Αντωνόπουλος Αναστάσιος

O Αναστάσιος Αντωνόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) το 1983.

Γνωρίζει πολύ καλά την Αγγλική γλώσσα.

Από το 1983 μέχρι σήμερα εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός. Κατά κύρια βάση ασχολείται τα ακόλουθα αντικείμενα:

  • Μελέτες (έχει υλοποιήσει αρχιτεκτονικές μελέτες, ειδικές αρχιτεκτονικές μελέτες και στατικές μελέτες σύνθετων και μη κτιρίων, ειδικών κτιρίων, κ.λ.π.) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα,
  • Κατασκευή (έχει κατασκευάσει κατοικίες, πολυκατοικίες, ειδικά κτίρια, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, κ.λ.π. σε σύνθετο περιβάλλον με ειδικές μεθόδους κατασκευής και επίβλεψης) στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Κατά την περίοδο 1987 – 1991 εργάστηκε στην Υπηρεσία Έργων της Πολεμικής Αεροπορίας, όπου και ασχολήθηκε με την μελέτη και την επίβλεψη σε σύνθετα έργα στις εγκαταστάσεις της σε όλη την Ελλάδα. Αεροδρόμια, προστατευμένα υπόστεγα, δεξαμενές καυσίμων, κατοικίες προσωπικού κλπ.

Κατέχει Εργοληπτικό πτυχίο (ΜΕΚ) Δ΄ τάξης για οικοδομικά έργα, Γ΄ τάξης για οδοποιία και Β΄ τάξης για υδραυλικά έργα. Ακολούθως, είναι πιστοποιημένος Ενεργειακός Επιθεωρητής από την ΕΥΠΕΝ.

Η πολύχρονη εμπειρία του σε σύνθετα εργασιακά και επιχειρησιακά περιβάλλοντα, η διαχείρηση και επιτυχής ολοκλήρωση έργων και μελετών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, παρέχουν την ικανότητα σύνθεσης και διαχείρησης κρίσεων, επιχειρησιακή λειτουργία με συνέπεια και ανάπτυξη βάσει στόχων και αποτελεσμάτων.

697 7226903
210 4810762